Living. Data.

Arxivləşmə.

Yerinizə qənaət edin.

 

Əksər şirkətlər "kağızsız" ofis konsepsiyasına həvəslidirlər, lakin mövcud iş prosesləri və tətbiq olunan tənzimləmə və hüquqi planlar səbəbindən buna tam nail ola bilmirlər. Digər tərəfdən, təklif olunan məhsul və ya xidmətlər üçün qanuni məsuliyyət və bir işin bütün proseslərinin sənədlərinin uzunmüddətli arxivləşdirilməsi yalnız yerdən çox xərc tələb edən arxivləşdirmə ehtiyacının artmasına gətirib çıxarır. 

REISSWOLF sənədlərinizi və məlumat toplularınızı hazırlayır, təsnifləşdirir və arxivləşdirir. Ehtiyaclarınıza əsasən şirkətiniz üçün xüsusi hazırlanmış arxivləşdirmə həlləri hazırlayırıq və təklif edirik. Veb əsaslı arxivləşdirmə proqramımız yeni əlavələr, sənədlərin alınması istəkləri üçün fiziki və ya tələbinizə uyğun olaraq skan edilmiş qaydada - barkodlama, istifadəçi və ya istifadəçi qrupu səviyyəsində giriş nəzarəti və ən vacibi məlumatların qorunmasına, qanunvericiliyə uyğun olaraq məhv etmək üçün təlimatlar verməyə imkan verir.  

Yaddaş bazasına  qənaət edən bir həll təmin etməklə yanaşı, yüksək təhlükəsizliyə malik arxivləşdirmə mühitimiz hibrid arxivləmə qabiliyyətini təmin edən sistemimizdən istifadə edərək fiziki məlumatların hər an rəqəmsal olaraq əl çatan ola bilməsi üçün səmərəli iş proseslərini təmin edir. Gələcəkdə rəqəmsal sənədlərlə işimizi daha çox davam etdirəcəyimizə görə, yerləşməsindən asılı olmayaraq daimi əlçatanlıq və məlumatı əldə etmək ehtiyacı daha da vacib olacaqdır.