Living. Data.

Təhlükəsizlik bizim işimizdir - sənədlərin arxivləşdirilməsi, rəqəmsallaşdırılması və məhv edilməsi.

REISSWOLF Qrupu 1985-ci ildə Almaniyanın Hamburq şəhərində qurulmuş və hal-hazırda sənəd qeydlərinin idarə olunması sahəsində Avropa lideridir. Şirkətimiz təxminən 50 ölkədə 100-dən çox yerdə fəaliyyət göstərir. Həyata keçirdiyimiz fəaliyyət, sənədlərin saxlanılması və ya məxfi məhv edilməsi üçün bizə əmanət edilmiş sənəd qeydləri və məlumat daşıyıcılarının emal edilməsi işi, ciddi məxfiliyi və davamlılığı nəzərdə tutur.  

Uzun illik təcrübəsi və beynəlxalq müştərilərin siyahısı ilə REISSWOLF Qrupu aşağıdakılara təminat verir:  

  • Məlumat Uçotlarının İdarəedilməsi (RMS) sahəsində ən yaxşı strateji həllər; 
  • Beynəlxalq standartlara uyğun olaraq ən etibarlı arxiv sahəsi və sənədlərin məxfi şəkildə məhv edilməsi. 

Sürətli və səmərəli işləməyin nə qədər vacib olduğunu bildiyimiz üçün bu üç növ xidməti:  

ilə inteqrasiya olunmuş bir idarəetmə sistemində birləşdirmişik ki, bütün bunlar qabaqcıl sənəd idarəetməsi üçün sizə lazım olan hər şeyi ehtiva etsin, və yer, vaxt və pulunuza qənaət edilsin. Bu şəkildə xidmətlərimiz sənəd yarandığı andan məhv edilməsinə qədər olan sənədin ömrünü tamamilə əhatə edir.

REISSWOLF şirkətinin təqdim etdiyi xidmətlər hüquqi qanunvericiliyə tam uyğundur, və iqtisadi səmərəlilik, ətraf mühitin qorunması və ən önəmlisi, təhlükəsizlik tələblərinə üstünlük verir.